Klein gevaarlijk afval

Klein Gevaarlijk Afval (KGA), zoals spuitbussen, pur-bussen, lijmen, kitten, harsen, verf en overig KGA uit bouw- en sloopafval, is schadelijk voor mens en milieu. Afvoeren met het reguliere afval is daarom ongewenst en in de meeste gevallen verboden. De Smink Groep is volledig vergund voor het inzamelen en overslaan van KGA.

Onze medewerkers zijn speciaal opgeleid voor de inzameling en het vervoer van gevaarlijk afval. Zij geven u graag advies over de wettelijke bepalingen voor de opslag en het vervoer. Ook leveren wij een uitgebreid assortiment speciale containers, kratten of vaten.

Na afvoer van het chemisch afval ontvangt u een gespecificeerde rekening. Zo kunt u aantonen dat uw KGA op verantwoorde wijze is afgevoerd.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
Bel (033) 4558283 of mail naar containers@smink-groep.nl