Bedrijfsafval / reststoffen

Bedrijfsafval is de verzamelnaam voor een groot aantal soorten afval dat vrijkomt in een bedrijfsmatige omgeving. In ieder bedrijf ontstaat bedrijfsafval, zodat het economisch omgaan met bedrijfsafval nauwelijks meer een keuze te noemen is.

Beheer van bedrijfsafval en reststoffenmanagement is van essentieel belang voor ieder bedrijf; met betrekking tot milieu, imago en kosten. Afval is niet langer waardeloos, het biedt juist perspectief!

Reststoffen zijn elk afzonderlijk ingezamelde afvalcomponenten, die aangewend worden als grondstof of worden hergebruikt, al dan niet na tussenbewerking. Een van de meest voorkomende reststoffen GFT-afval en Swill.

Door het apart inzamelen van reststoffen kunt u aanzienlijke kosten besparen. Een goede en juiste scheiding vereist "maatwerk" bij inzameling, hulpmiddelen, behandeling, bewerking, verwerking en verhandeling van de diverse afval- en reststoffen. Dit kan per keer en per bedrijf aangepast worden aan de wensen en behoeften van de klant.