Glas

Jaarlijks komt ongeveer 78% van het glas na gebruik in de glascontainer terecht. Dit heeft een aantal grote voordelen: het levert veel milieuwinst op: hergebruik voorkomt afval, vermindert het gebruik van grondstoffen en bespaart energie. Het gebruik van oud glas bij de productie van nieuw glas levert een energiebesparing op. Ook het gebruik van meermalig te gebruiken flessen levert flink wat energie- en grondstofbesparing op.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
Bel (033) 4558283 of mail naar containers@smink-groep.nl