Papier - Karton

De Smink Groep biedt diverse containers voor het inzamelen van papier en karton. Voor kleinere hoeveelheden adviseren wij rolcontainers. Voor volumineus afval hebben wij zogenaamde gaaskooien, open rekken waar u het afval gemakkelijk in kunt laten afvoeren.

Veel volume
Voor het éénmalig of regelmatig afvoeren van een grote hoeveelheid papier of karton zijn de afzet- of perscontainers bij uitstek geschikt. Afzetcontainers hebben wij in open of gesloten uitvoering en in verschillende inhoudsmaten, variërend van 3 m³ tot en met 40 m³.

Perscontainers
Met name karton is volumineus en neemt snel kostbare ruimte in. Perscontainers verdichten het materiaal en verminderen de opslagruimte aanzienlijk. Perscontainers hebben wij in verschillende groottes en uitvoeringen. Voor het handmatig laden hebben wij bijvoorbeeld een perscontainer met een extra grote vulmond om de inworp van karton te vergemakkelijken.

Archiefvernietiging
Voor het afvoeren van vertrouwelijk papier, bijvoorbeeld uit een archief, hebben wij afzet- of rolcontainers. Uw vertrouwelijke papier wordt in een gespecialiseerde installatie eerst verkleind en vervolgens in balen geperst. Na behandeling krijgt u een vernietigingsverklaring toegestuurd. Voorkom wel extra kosten door ordners, binders en dergelijke uit het papier te halen.