Bouw- en Sloopafval (gemengd)

Bouw- en sloopafval is ongesorteerd afval dat vrijkomt bij een bouwproject. Alle afvalsoorten mogen in een container, behalve asbest of chemisch afval en (vervuilde) grond.