Puin

Met puin bedoelen wij steenachtige materialen, zoals baksteen, dakpannen, tegels, keramiek, betonresten (eventueel met vlechtwerk). Dit gesorteerde puin kunnen wij uitstekend in onze puinbreker verwerken. Voor ongesorteerd bouw- en sloopafval geldt een andere manier van verwerken.
Laat u het puin gescheiden door ons afvoeren, dan bespaart u aanzienlijk. Wij rekenen bij plaatsing een borg met u af. Na het lossen van het puin op onze locatie controleren wij of het inderdaad puin betreft. Klopt dit, dan betalen wij u het eventueel teveel betaalde bedrag terug.

Schoon puin kunnen wij uitstekend in onze puinbrekers verwerken, zoals:
• paalkoppen
• betonpuin
• metselwerk
• specie
• kalkzandsteen
• dakpannen
• stenen

Al het schone puin transporteren wij naar onze breekinstallatie. Door middel van breken, zeven, windshiften en een magneet voor het schreiden van het betonijzer maken wij er vervolgens een gecertificeerd puingranulaat van. Dit wordt gebruikt als onderlaag bij wegenbouw, (tijdelijke) bouwwegen en ingezet als terreinverharding. Het puingranulaat kunnen wij overigens (terug) leveren met trailers of met containers en u kunt het ook bij ons afhalen.

Niet schoon puin:
• gips
• gasbeton
• klei
• metalen
• meer dan 10% zand/grond
• klein gevaarlijk afval
• minerale olie
• huisvuil
• ernstige verontreinigingen met roet, asbest en asbest gelijkend materiaal en ander afval dan bovengenoemd.


Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
Bel (033) 4558283 of mail naar containers@smink-groep.nl