Afvalverwerking

Het recyclen van afvalstromen is de kernactiviteit van de Smink Groep en daarmee zijn we in onze kern verbonden met duurzaamheid. De Smink Groep verwerkt afvalstoffen ten behoeve van recycling en hergebruik. Door de combinatie van verschillende afvalverwerkingtechnieken kunnen wij het afval zo efficiënt mogelijk scheiden en/of bewerken tot herbruikbaar materiaal of als secundaire bouwstof. Dit betekent duurzaam materiaalgebruik. Door de koppeling met de inzameling van de Smink Groep kunnen wij de afvalstoffen bij u ophalen. Zo bieden we maatwerk in afvalinzameling en - verwerking. Met onze afvalberging leveren we de noodzakelijke achtervang voor stromen die niet herbruikbaar zijn. Dankzij ons uitgebreide netwerk bieden wij voor alle afvalsoorten de juiste bestemming met het meeste rendement: in hergebruik, financiën of logistiek.

Wilt u informatie of heeft u vragen.
Bel (033) 4558282 of mail naar afvalverwerking@smink-groep.nl

Aan de linkerkant van het scherm staan de diverse activteiten los onder elkaar. Klik op een van deze activiteiten dan gaat u naar de volgende pagina met meer details over deze activiteit.

Hieronder staat een korte weergave van onze activiteiten in een beelverslag.