Afvalberging


De Smink Groep richt zich op het recyclen van afvalstromen of maakt deze geschikt voor hergebruik. Maar voor enkele afvalstromen bestaan nog geen verwerkingsmethoden, zoals niet-reinigbare grond en slib en bagger afkomstig van de grondreiniging. Deze storten wij op onze afvalberging. Deze is aangelegd volgens het IBC-principe: Isoleren, Beheersen en Controleren. De isolatie bestaat uit een waterdichte laag onder het afval en een zeven meter diepe wand in de bodem rond de hele afvalberging. Met een grondwateronttrekking beheersen we het grondwater en we controleren continu de werking van de systemen. Via onze eigen waterzuivering zuiveren we het overtollige regenwater uit de afvalberging. Wanneer de afvalberging vol is, dekken we deze af en ontstaat een uniek recreatiegebied aan de rand van Amersfoort.


Groene stroom uit stortgas

Bij de afbraak van het afval ontstaan stortgassen. Dit gas (ca. 300m³ per uur) onttrekken wij uit het afvalpakket en we wekken er groene stroom mee op (620kW per uur). Dit is ruim voldoende om ons hele bedrijf van stroom te voorzien. Ook blijft er nog energie over voor ca. 750 huishoudens en die leveren we terug aan het net. De restwarmte van de motor die de elektriciteit opwekt, gebruiken we om ons kantoor te verwarmen. Dit draagt bij aan een duurzame samenleving.


Waterzuiveringsinstallatie

Het regen water dat op de stortplaats valt wordt aan de onderkant van het stort met behulp van een drainage systeem opgevangen.
Dit vrijkomende percolatie water wordt in onze waterzuivering biologisch gezuiverd. De biomassa die daarbij ontstaat wordt door middel van membraamfilters van het water gescheiden. Het gezuiverde water gebruiken we voor stofbestrijding op ons terrein of wordt geloosd op het gemeentelijk riool. Jaarlijks wordt er 135.000 m3 water gezuiverd.

Waterzuiveringsinstallatie