Groenrecycling

Bij de groenrecycling verwerken wij schoon snoeihout en stobben, bermmaaisel, gemengd plantsoenafval, bladafval en plantaardig slootvuil. Afhankelijk van de kwaliteit worden deze stromen opgewerkt tot biomassa of ingezet in het composteerproces.

Als brandstof voor de biomassa centrales worden de materialen op de gewenste maat versnipperd en gezeefd.

Het overige groenafval plaatsen wij op beluchte bedden. Het composteren gebeurt met behulp van geforceerde beluchting. Regelmatig zetten we het composterende materiaal machinaal om. Het proces van groenafval naar compost duurt ongeveer drie maanden.
De met zorg samengestelde, hoogwaardige compost wordt door hoveniers, tuincentra, agrariërs en gemeenten ingezet als onder meer structuurverbeteraar (‘bomengrond’, etc.) en meststof.

Onder certificaat kunnen de volgende producten worden geleverd:

  • Groencompost fijn
  • Groencompost grof
  • Bomengrond
  • Bomenzand