Grondbank

Voor de inname van partijen grond-, en bouwstoffen kunt u prima bij ons terecht. Op onze grondbank slaan wij schone, (licht)verontreinigde grond-, en bouwstoffen adequaat en milieuhygiƫnisch op. De opgeslagen materialen worden bemonsterd, geanalyseerd en beoordeeld. Op basis van de kwaliteit van de grond- of bouwstoffen wordt een passende verwerkingsmethode of toepassing gezocht conform het Besluit bodemkwaliteit. De activiteiten van onze grondbank sluiten naadloos aan bij het landelijk beleid. Veel voorkomende toepassingen van grond- en bouwstoffen zijn: geluidswallen, ecoducten, het ophogen van agrarische grond en industrieterreinen en het bouwrijp maken van locaties. De stromen worden geleverd met een certificaat volgens de BRL 9335.