Handel in grond- en bouwstoffen

Dit betreft onder andere:
• In- en verkoop van grond, zand, bouwstoffen en keur compost (afgehaald en franco)
• Tijdelijke depots
• Grondbank

Voor de in- en verkoop van grond, zand, bouwstoffen en compost werkt de Smink Groep onderling nauw samen.

Wilt u informatie of heeft u vragen?
Bel (033) 4558282 of mail naar info@smink-groep.nl