Houtrecycling / Biobrandstof

Hout van onder andere slooplocatie, afvalbrengstations, houtverwerkende bedrijven en van onze sorteerinstallatie slaan wij op, eventueel verkleind door een schredderinstallatie. Het bewerkte hout wordt hergebruikt in de spaanplaatindustrie of als biobrandstof.

Het versnipperde groen- en houtafval vindt zijn weg naar biomassacentrales, waar de biomassa dient als brandstof voor elektriciteitsproductie en stadsverwarming. Groen- en houtafval is daarmee een goed middel om de CO2-uitstoot te verminderen. Wilt u weten met hoeveel? Maak dan gebruik van het rekenmodel op www.afvalwijzer.nl