Sortering / scheiding afvalstoffen

Een verantwoorde verwerking van de ingezamelde afvalstoffen begint meestal met het sorteren. Daarom scheiden wij het bedrijfsafval, grof huishoudelijk en bouw- en sloopafval met behulp van professionele sorteerinstallaties. Zo ontstaan verschillende afvalstromen van homogene kwaliteit. De Smink Groep beschikt over uitgebreide faciliteiten om afval op een efficiënte manier te sorteren in verschillende (mono)stromen. De uitgesorteerde (mono)stromen worden zowel binnen als buiten het bedrijf hergebruikt.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:
• Papier en karton wordt nieuw papier
• Puin wordt granulaat
• Glas wordt nieuw glas
• Restafval wordt brandstof
• Kunststof en folies worden nieuwe kunststof
• Hout wordt spaanplaat of pallets
• Gips en gasbeton worden component voor gipsverwerking
• Bitumenasfalt wordt nieuw asfalt
• Groenafval wordt compost of bio-brandstof