Duurzaamheidsverslag

Jaarlijks publiceert Shanks Group een verslag over haar prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
Al sinds de jaren tachtig doet Shanks Group verslag van haar prestaties op milieu-, arbo- en veiligheidsgebied.
Het eerste separate Duurzaamheidsverslag dateert van 2009.

Inmiddels is het rapport van 2015 beschikbaar (klik hier om hem te bekijken). Voorgaande verslagen zijn hieronder te downloaden.

De informatie van de Smink Groep is in deze verslagen verwerkt.


Responsibility Report 2012 - Nederlandse versie Responsibility Report 2012 - Nederlandse versie