Beleid

Voor de Smink Groep is duurzaam ondernemen al ruim 20 jaar vanzelfsprekend. Niet voor niets is hergebruik van (afval)materialen één van de pijlers onder ons bedrijf. Onze activiteiten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, afvalinzameling en afvalverwerking voeren wij zo efficiënt en maatschappelijk verantwoord mogelijk uit.

Dit geldt voor ons materieel (lage milieubelasting) en voor onze medewerkers die wij efficiënt willen inzetten naar ieders persoonlijke mogelijkheden en wensen. Zo proberen wij een optimale balans te bereiken tussen people, planet en profit.

Onze missie is een commercieel succesvol bedrijf te zijn, dat inventief, creatief, deskundig en slim winst biedt voor mens, maatschappij en milieu.

Beleidsverklaring
Vergunningen
• Certificaten