Voorwaarden en Acceptatie

Verkoopvoorwaarden

Stuur een e-mail om de voorwaarden op te vragen.

Acceptatieregelement

Dit reglement heeft betrekking op de volgende verwerkingsmethoden:

Recycling

  • Puinbreker
  • Groencompostering
  • Sorteerinrchting
  • Overslag (bedrijfs)afval
  • Grondbank
  • Houtrecycling