Milieuklachtentelefoon

Voor milieuklachten kunt u bellen naar de milieuklachtentelefoon Provincie Utrecht 0800 0225510.

Heeft u een klacht op het gebied van het milieu? Bijvoorbeeld als u rook- of stankoverlast heeft. U kunt uw klacht melden bij de provinciale milieuklachtencentrale. De centrale is 24 uur per dag bereikbaar. Uw melding wordt geregistreerd en doorgegeven aan de verantwoordelijke.