De Smink Groep

Als onderdeel van Shanks nederland, houdt de Smink Groep zich al vanaf 1955 bezig met de inzameling, verwerking en recycling van afval- en reststoffen in Amersfoort en omgeving. Ook voor het huren van afval containers bent u bij Smink Groep aan het juiste adres.

Afval: Grondstof voor een groene wereld!

Als onderdeel van Shanks, de grootste onafhankelijke afvalinzamelaar van Europa, onderscheiden wij ons door een beleid waarin klantgerichtheid en verantwoorde inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen en reststoffen voorop staat.
Dit beleid heeft als resultaat dat ruim 88% van de door ons ingezamelde afvalstoffen nuttig wordt toegepast! Een aanpak die nadrukkelijk aansluit op het in Nederland gevoerde beleid waarin de Ladder van Lansink centraal staat. En omdat wij het Nederlandse milieubeleid als maatgevend beschouwen, voldoen we aan de meest uitgebreide eisen op milieugebied.

Making more from waste


Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws

15 februari 2017

Shanks Group heeft goedkeuring gekregen van de Nederlandse mededingingsautoriteiten voor de fusie met Van Gansewinkel

2 december 2016

Shanks-bedrijf Orgaworld gaat samenwerken met diverse andere partijen om het 'grand design' voor duurzame energie productie en infrastructuur in Lelystad te ontwikkelen.

31 oktober 2016

Een aantal belangrijke ontwikkelingen in de afvalmarkt zal in 2017 effect hebben op de kosten van onze dienstverlening.